Odzież firmowa w marketingu klubów siatkarskich

Odzież firmowa
Odzież firmowa

W dzisiejszych czasach niezwykle istotnym elementem prowadzenia każdego przedsiębiorstwa czy jakiejkolwiek innej instytucji jest promocja i marketing. Są one niezbędne, ponieważ w praktycznie wszystkich branżach panuje obecnie bardzo silna konkurencja, a więc firmy muszą walczyć o klienta. Współcześnie funkcjonowanie wszystkich klubów sportowych nie różni się pod tym względem od innych firm prywatnych, działających w innych branżach. One także muszą się promować. Czyniąc to, mogą m. in. dystrybuować gadżety reklamowe, w tym wypadku zwane klubowymi. Aby zobrazować tezę i uczynić ją bardziej klarowną, dobrze jest podać konkretny przykład. Gadżety reklamowe tego rodzaju emitują i dystrybuują m. in. kluby siatkarskie.

Siatkówka jest obecnie sportem bardzo popularnym w Polsce. Towarem dystrybuowanym przez kluby siatkarskie jest m. in. odzież firmowa, tzn. różnorodne stroje klubowe. Mogą być one dystrybuowane w różny sposób. Sprzedaż to pierwszy z nich. Może się ona odbywać w wielu miejscach, w tym np. w sklepach sportowych oraz z różnym asortymentem. Nie zawsze współpracują one bezpośrednio z danym klubem. Jeśli tak nie jest, trzeba się zyskami podzielić z właścicielem sklepu oraz z producentem danego gadżetu.

Jednak, oczywiście, nie chodzi tutaj tylko o zysk ze sprzedaży owych gadżetów. Najważniejszą korzyścią wynikającą z tego rodzaju działalności jest promowanie danego klubu siatkarskiego wśród kibiców. Owo promowanie jest ważne, bowiem zachęca ludzi do nabywania innych klubowych gadżetów, kupowania biletów na mecze, itp. Wszystko to oznacza dla klubów kolejne dochody.

Odzież firmowa czyli owe stroje klubowe mogą być również nagrodą w konkursach organizowanych przez dany klub siatkarski. Konkursy te mogą np, dotyczyć wiedzy o danym klubie, o siatkówce, itp. Wygranie takiego gadżetu jest dla kibica danego klubu siatkarskiego bardzo ważnym przeżyciem.

Odzież firmowa tzn. wspomniane stroje klubowe są więc bardzo skuteczne, bo pomagają identyfikować kibica z klubem. Potrzeba identyfikacji z klubem jest dla kibiców niezwykle istotna, lubią oni eksponować przywiązanie do barw klubowych.